Hiromitsu Tecnoart (Thailand) Co.,Ltd.

Try originating the innovation that challenge continuously
Hiromitsu Tecnoart (Thailand) Co.,Ltd.

150/75 Moo.9 Tambol Nongkham, Amphur Sriracha, Chonburi 20110
Tel. 038-347-355
Fax. 038-347-356
Office Hours : 08.00 - 17.00 Hrs.
Companies involved in the network's Link


Tecnoart Co.,Ltd. (Japan) http://www.kabu-tecnoart.co.jp/

Hiromitsu Seisakusyo
http://www.hiro32.co.jp/

ประเภทงานของเรา

การแก้ไขรูปทรงของพาร์ทรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน (Hand work)

บริษัทเราให้บริการด้านงานHand work ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐานโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางจากญี่ปุ่นเข้ามาดูแลและควบคุมงานโดยตรง และยังมีการฝึกอบรมเทคนิคด้านการ Hand work ให้กับพนักงานช่างฝีมือทุกคน จึงมั่นใจได้ว่าชิ้นงานที่ได้รับการHand workแล้วมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น